Witamy

R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania - przyjęcia sporządzono  w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.

czytaj dalej...

Znajdź Nas Na FB


Partnerzy

Włączenie wody na terenie ROD

INFORMUJEMY ŻE OD DNIA 30 marca 2019 r. godz. 9:00, zostanie włączona woda. Prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce przed niekontrolowanym wypływem wody.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

21.03.2019

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019r w świetlicy ROD Gniezno, ul. Pomowska 62.

Początek obrad w I terminie godz. 10:00 w II terminie 10:30.

Zgodnie z § 56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 r (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 r oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium
 9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022
 10. Projekt planu pracy na 2019 r.
 11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 r
 12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 r przez Komisję Rewizyjną ROD
 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 14. Dyskusja
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

      Głosowania:

 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 r oraz za kadencję
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r
 • Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 r i za kadencję
 • Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
 • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
 • Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 r
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
 • Uchwalenie planu pracy na 2019 r i programu działania na okres kadencji
 • Uchwalenie preliminarz finansowego na 2019 r
 1. Sprawy różne
 2. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 5 i 6 kwietna 2019 r w godz. Od 16°° do 17°° w świetlicy ROD Gniezno ul. Pomowska 62

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

14.03.2019

Wyłączenie wody

INFORMUJEMY ŻE OD DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018r. lub w przypadku wcześniejszego wystąpienia przymrozków zostanie wyłączona woda prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce na okres zimowy.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

24.10.2018