Witamy

R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania - przyjęcia sporządzono  w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.

czytaj dalej...

Znajdź Nas Na FB


Partnerzy

WYŁĄCZENIE WODY

INFORMUJEMY ŻE OD DNIA 21 listopada 2020r. lub w przypadku wcześniejszego wystąpienia przymrozków zostanie wyłączona woda
prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce na okres zimowy.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

17.11.2020

ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH

UWAGA DZIAŁKOWCY!

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” INFORMUJE ŻE UCHWAŁĄ ZARZĄDU Z DNIA 12.11.2019R.W CELU UTRZYMANIA DROŻNOŚCI ALEJEK OGRODOWYCH ZOSTAJE WPROWADZONY ZAKAZ WJAZDU WSZELKICH POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD DNIA 01.12. BR. DO DNIA 31.03 2021R. LUB DO ODWOŁANIA.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

17.11.2020

Informacja o odpadach zielonych

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” informuje, ze w dniach 24.09.2020 r. od godz. 10:00 do 25.09.2020 r. godz. 13:00 będzie podstawiony pojemnik tylko na odpady zielone (gałęzie, trawa, resztki zielonych roślin) gałęzie i inne odpady muszą być w odcinkach nie większych niż
0,5 metra.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

13.09.2020

Odczyt wodomierzy

UWAGA DZIAŁKOWCY!

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” informuje, że w dniach od 10 sierpnia do 20 sierpnia 2020 r. będą odczytywane stany wodomierzy.
Odczyty będą dokonywane codziennie w godz. 10:00 – 18:00 (z wyjątkiem niedzieli).

Upoważnionym przez Zarząd ROD do odczytu wodomierzy jest Pan Bogdan Malinger (dz. nr 33). tel. 607 347 152. Prosimy o udostępnienie wodomierzy do odczytu.

W przypadku nieobecności użytkownika działki podczas terminowego odczytu wodomierzy stan licznika należy niezwłocznie zgłosić do Zarządu lub osoby uprawnionej przez Zarząd. Uniemożliwienie odczytu licznika lub nie podanie jego stanu spowoduje naliczenie ryczałtu w wysokości 1,00 zł/m² działki.

Opłaty za zużytą wodę będzie można uiścić podczas dyżuru skarbnika ROD w świetlicy ROD w dniach 20.08.2020 r. oraz 03 i 17.09.2020 r. w godz. 16:00 – 18:00

lub na konto ROD w banku BNP PARIBAS BANK POLSKA o/Gniezno nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

06.08.2020

Ogłoszenie w sprawie opłat ogrodowych w 2020 r.

Ogłoszenie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka Maja” w Gnieźnie w sprawie opłat ogrodowych w 2020 r.

Szanowni  Działkowcy! Drodzy sąsiedzi!

Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych zebrań w 2020 r. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019 r.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że zgodnie z uchwałami podjętymi w 2019r. w naszym ROD określono następujące zasady ustalania opłat ogrodowych:

  • Opłata ogrodowa (Uchwała Walnego Zebrania w 2019 r.) – 0,65 zł/m² działki
  • Wywóz śmieci (Propozycja na 2020 r.) – 50 zł/działka
  • Składka członkowska – 6 zł/od członka PZD, w przypadku małżeństwa 3 zł od osoby

OPŁATY PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO BNP PARIS BANK POLSKA

o/Gniezno nr konta 22 2020 0045 1110 0000 0045 2990

w sprawie opłat można się kontaktować z Panią Hanną Nowak Skarbnikiem ROD tel.  607 715 470

Szanowni Działkowcy! Drodzy Sąsiedzi!

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości.

Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa  wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie, solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, ze świadomością korzyści, jakie przyniesie to dla naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin.

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na Walnym Zebraniu, załączamy życzenia zdrowia.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

09.04.2020