Witamy

R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania - przyjęcia sporządzono  w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.

czytaj dalej...

Znajdź Nas Na FB


Partnerzy

Zakaz wjazdu na teren ROD

UWAGA DZIAŁKOWCY.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” INFORMUJE ŻE UCHWAŁĄ ZARZĄDU Z DNIA 19.10.2021 r. W CELU UTRZYMANIA DROŻNOŚCI ALEJEK OGRODOWYCH ZOSTAJE WPROWADZONY ZAKAZ WJAZDU WSZELKICH POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD DNIA 2 LISTOPADA 2021 R. DO 10 KWIETNIA 2022 R. LUB DO ODWOŁANIA

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

21.10.2021

Wyłączenie wody na terenie ROD

INFORMUJEMY ŻE OD DNIA 8 listopada 2021 r. lub w przypadku wcześniejszego wystąpienia przymrozków zostanie wyłączona woda – prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce na okres zimowy.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

21.10.2021

Odczyt stanu wodomierzy

UWAGA DZIAŁKOWCY !

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” informuje, że w dniach od 20 sierpnia do 22 sierpnia 2021r.będą odczytywane stany wodomierzy. Odczyty będą dokonywane: 20.08.br w godz. 17:00-20:00
21 i 22.08 br. w godz. 9:00- 20:00. Upoważnionym przez Zarząd ROD do odczytu wodomierzy jest Pan Jacek Czernicki dz.nr1 tel. 737 567 005. Prosimy o udostępnienie wodomierzy do odczytu.

W przypadku nieobecności użytkownika działki podczas terminowego odczytu wodomierzy stan licznika należy niezwłocznie zgłosić do Zarządu lub osoby uprawnionej przez Zarząd.
Uniemożliwienie odczytu licznika lub nie podanie jego stanu spowoduje naliczenie ryczałtu w wysokości 1,00 zł/m² działki.

Opłaty za zużytą wodę będzie można uiścić podczas dyżuru skarbnika ROD w świetlicy ROD w dniach 9 i 23.09 br. oraz 7 i 14.10 br. w godz. 16:00-18:00 lub na konto ROD w banku BNP PARIBAS BANK POLSKA o/Gniezno nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

05.08.2021

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2021r. na placu przed świetlicą ROD Gniezno, ul. Pomowska 62.

Początek obrad:

W I terminie godz. 17:30 w II terminie godz.18:00

**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

CZŁONEK ZARZĄDU ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

Ryszard Witajewski

05.08.2021

Zaliczki opłat na pokrycie funkcjonowania ROD

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie informuje, że na podstawie uchwały nr 347/2020 z dnia 1.12.2020r. Krajowego Zarządu PZD §2 ustalono zaliczki opłat na pokrycie funkcjonowania ROD w 2021r.

 1. Opłata ogrodowa – 0,65 zł/m² działki ( w tym 0,08zł/m²- partycypacja zgodnie z §151ust.1i2 statutu PZD w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ PZD i KR PZD na rzecz ROD i działkowców).
 2. Składka członkowska 6,-zł (w przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w wysokości 50%).
 3. Opłata ogrodowa energetyczna w wysokości – 10,-zł od działki w ROD.
 4. Oplata ogrodowa wodna w wysokości – 10,-zł od działki w ROD.
 5. Opłata za wywóz śmieci z ROD w wysokości – 90,-zł od działki w ROD (w tym 30,-zł na pokrycie niedoboru za 2020r.)
 6. Zaliczka za zużycie wody w kwocie 25,-zł.
 7. Opłata za 1m³ zużytej wody wg faktury z PW i K Gniezno płatna po odczycie wodomierzy.
 8. Opłata za 1kWh zużytego prądu wg faktury z ENEA płatna po odczycie liczników w m-cu sierpniu i grudniu br.
 9. Opłata ogrodowa (fundusz inwestycyjny) od nowych działkowców 500,-zł).
 10. Opłata ogrodowa (wpisowe) od nowych działkowców w 2021r. – 300,-zł.
 11. Opłata za przyłączenie energii elektrycznej – 450,-zł.

Opłaty wymienione w poz. 1-6 należy wpłacić w terminie do 30 czerwca 2021r.

Opłaty można wnosić na konto ROD w banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. o/Gniezno

nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990

lub u skarbnika ROD podczas dyżurów członków zarządu w świetlicy ROD

w godz. 16-18 w dniach:

6 i 20 maja 2021r.; 10 i 24 czerwiec 2021r.; 8 i 22 lipca 2021r.; 5 i 19 sierpnia 2021r.

9 i 23 września 2021r,; 7 i 14 października 2021r.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

18.04.2021

Włączenie wody na terenie ROD

INFORMUJEMY ŻE DNIA 10 kwietnia 2021r. godz. 10:00 zostanie włączona woda. Prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce przed niekontrolowanym wypływem wody.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

24.03.2021

Zakaz wjazdu przedłużony

UWAGA DZIAŁKOWCY!

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” INFORMUJE ŻE UCHWAŁĄ ZARZĄDU Z DNIA 12.11.2019R.W CELU UTRZYMANIA DROŻNOŚCI ALEJEK OGRODOWYCH ZOSTAJE WPROWADZONY ZAKAZ WJAZDU WSZELKICH POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZE WZGLĘDU NA PODMOKŁY TEREN ZAKAZ WJAZDU ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO 10 KWIETNIA 2021 R.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

24.03.2021

WYŁĄCZENIE WODY

INFORMUJEMY ŻE OD DNIA 21 listopada 2020r. lub w przypadku wcześniejszego wystąpienia przymrozków zostanie wyłączona woda
prosimy o zabezpieczenie sieci wodociągowej na swojej działce na okres zimowy.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

17.11.2020

ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH

UWAGA DZIAŁKOWCY!

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA” INFORMUJE ŻE UCHWAŁĄ ZARZĄDU Z DNIA 12.11.2019R.W CELU UTRZYMANIA DROŻNOŚCI ALEJEK OGRODOWYCH ZOSTAJE WPROWADZONY ZAKAZ WJAZDU WSZELKICH POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD DNIA 01.12. BR. DO DNIA 31.03 2021R. LUB DO ODWOŁANIA.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

17.11.2020