Witamy

R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania - przyjęcia sporządzono  w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.

czytaj dalej...

Znajdź Nas Na FB


Partnerzy

Historia Ogrodu

R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania – przyjęcia sporządzono w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.

Stronę przekazującą reprezentowali zastępca Kierownika Wydziału Geodezji – Antoni Krygier oraz Inspektor Miejski – Zdzisław Stankowiak.

Stronę przyjmującą reprezentowali natomiast Prezes Polskiego Związku Działkowców (Zarząd Wojewódzki w Poznaniu) – Czesław Wolski wraz z Główną
Księgową – Haliną Parzycką.

Na przekazanym nam terenie znajdowało się wówczas 78 działek będących w posiadaniu pracowników Państwowego Ośrodka Maszynowego od 1981 roku.

Prezydium Wojewódzkiego Zarządu PZD w Poznaniu dokonało nadania członkostwa Związku i przydziału działki dla dotychczasowych użytkowników. Powołano również Komitet Organizacyjny Powstania Ogrodu, w skład którego weszli: Prezes Jan Łącki oraz Skarbnik Marek Wojtczak.

W dniu 2 maja 1990 roku odbyło się I Walne Zebranie członków ogrodu, na którym przyjęto nazwę: „Pracowniczy Ogród Działkowy im. Pszczółka Maja w Gnieźnie”

W latach 1991 – 1992 założono opłotowanie od strony drogi prowadzącej na Pyszczyn oraz ul. Pomowskiej. W przeciągu kolejnych dwóch lat Ogród wzbogacił się o sieć wodociągową. W latach 1995 – 1996 Zarząd zrealizował inwestycję, dzięki której Działki zyskały przyłącze energii elektrycznej.

W sezonie 1996/1997 wybudowano linię kablową niskiego napięcia celem zasilania altan prądem jednofazowym. Do najbardziej zaangażowanych w ten proces działkowców należeli panowie – Góralczyk, Malinger, Wolek, Sitek, Hanusiak, Szadkowski, Cichocki, Miczyński oraz Szalbierz.

W dniu 10 lipca 1997 nastąpiło oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości o powierzchni 6,08 ha, na którym urządzony jest nasz Ogród.

W sezonie 2010 wykonano remont Domu Działkowca oraz wykonano napis, a także grafikę na jego elewacji nakładem pracy Państwa Aliny, Sławomira i Mileny Grenda.