Witamy

R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania - przyjęcia sporządzono  w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.

czytaj dalej...

Znajdź Nas Na FB


Partnerzy

Informacja o opłatach za rok 2019

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie informuje, że na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym odbytym w dniu 13 kwietnia 2019 r. uchwałą nr 7/2019, nr 8/2019, nr 9/2019, nr 11/209 ustalono  następujące opłaty ogrodowe:

 1. Opłata ogrodowa – 0,65 zł/m² działki ( w tym 0,08zł/m²- partycypacja zgodnie z §151 ust. 1 i 2 statutu PZD w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ PZD i KR PZD na rzecz ROD i działkowców).
 2. Składka członkowska 6,-zł (w przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w wysokości 50%).
 3. Opłata ogrodowa energetyczna w wysokości – 10,-zł od działki w ROD..
 4. Opłata za wywóz śmieci z ROD w wysokości – 35,-zł od działki w ROD.
 5. Zaliczka za zużycie wody w kwocie 25,-zł.
 6. Opłata za 1m³ zużytej wody wg faktury z PW i K Gniezno płatna po odczycie wodomierzy.
 7. Opłata za 1kWh zużytego prądu wg faktury z ENEA płatna po odczycie liczników w m-cu sierpniu i grudniu br.
 8. Opłata ogrodowa (fundusz inwestycyjny) od nowych działkowców 300,-zł (działka bez prądu) lub 750,-zł (działka z prądem).
 9. Opłata ogrodowa (wpisowe) od nowych działkowców w 2018 r. – 300,-zł.
 10. Opłata za przyłączenie energii elektrycznej – 450,-zł.

Opłaty wymienione w poz. 1 – 6 należy wpłacić w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Opłaty można wnosić na konto ROD w banku BNP PARIBAS BANK POLSAKA S.A. o/Gniezno

nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990

lub u skarbnika ROD podczas dyżurów członków zarządu w świetlicy ROD

w godz.16-18°° w dniach:

 • 9 i 23 maja 2019r.;
 • 6 i 13 czerwca 2019r.;
 • 4 i 18 lipca 2019r.;
 • 8 i 22 sierpnia 2019r.
 • 5 i 19 września 2018r,;
 • 10 października 2019r.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

02.05.2019