Witamy

R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania - przyjęcia sporządzono  w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.

czytaj dalej...

Znajdź Nas Na FB


Partnerzy

Odczyt stanu wodomierzy

UWAGA DZIAŁKOWCY !

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” informuje, że w dniach od 20 sierpnia do 22 sierpnia 2021r.będą odczytywane stany wodomierzy. Odczyty będą dokonywane: 20.08.br w godz. 17:00-20:00
21 i 22.08 br. w godz. 9:00- 20:00. Upoważnionym przez Zarząd ROD do odczytu wodomierzy jest Pan Jacek Czernicki dz.nr1 tel. 737 567 005. Prosimy o udostępnienie wodomierzy do odczytu.

W przypadku nieobecności użytkownika działki podczas terminowego odczytu wodomierzy stan licznika należy niezwłocznie zgłosić do Zarządu lub osoby uprawnionej przez Zarząd.
Uniemożliwienie odczytu licznika lub nie podanie jego stanu spowoduje naliczenie ryczałtu w wysokości 1,00 zł/m² działki.

Opłaty za zużytą wodę będzie można uiścić podczas dyżuru skarbnika ROD w świetlicy ROD w dniach 9 i 23.09 br. oraz 7 i 14.10 br. w godz. 16:00-18:00 lub na konto ROD w banku BNP PARIBAS BANK POLSKA o/Gniezno nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

05.08.2021