Witamy

R. O. D. Pszczółka Maja powstała jako Pracowniczy Ogród Działkowy decyzją Urzędu Miasta z dnia 11 czerwca 1989 roku. Protokół przekazania - przyjęcia sporządzono  w dniu 18 grudnia tegoż samego roku.

czytaj dalej...

Znajdź Nas Na FB


Partnerzy

Zaliczki opłat na pokrycie funkcjonowania ROD

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Pszczółka Maja” w Gnieźnie informuje, że na podstawie uchwały nr 347/2020 z dnia 1.12.2020r. Krajowego Zarządu PZD §2 ustalono zaliczki opłat na pokrycie funkcjonowania ROD w 2021r.

 1. Opłata ogrodowa – 0,65 zł/m² działki ( w tym 0,08zł/m²- partycypacja zgodnie z §151ust.1i2 statutu PZD w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ PZD i KR PZD na rzecz ROD i działkowców).
 2. Składka członkowska 6,-zł (w przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w wysokości 50%).
 3. Opłata ogrodowa energetyczna w wysokości – 10,-zł od działki w ROD.
 4. Oplata ogrodowa wodna w wysokości – 10,-zł od działki w ROD.
 5. Opłata za wywóz śmieci z ROD w wysokości – 90,-zł od działki w ROD (w tym 30,-zł na pokrycie niedoboru za 2020r.)
 6. Zaliczka za zużycie wody w kwocie 25,-zł.
 7. Opłata za 1m³ zużytej wody wg faktury z PW i K Gniezno płatna po odczycie wodomierzy.
 8. Opłata za 1kWh zużytego prądu wg faktury z ENEA płatna po odczycie liczników w m-cu sierpniu i grudniu br.
 9. Opłata ogrodowa (fundusz inwestycyjny) od nowych działkowców 500,-zł).
 10. Opłata ogrodowa (wpisowe) od nowych działkowców w 2021r. – 300,-zł.
 11. Opłata za przyłączenie energii elektrycznej – 450,-zł.

Opłaty wymienione w poz. 1-6 należy wpłacić w terminie do 30 czerwca 2021r.

Opłaty można wnosić na konto ROD w banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. o/Gniezno

nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0045 2990

lub u skarbnika ROD podczas dyżurów członków zarządu w świetlicy ROD

w godz. 16-18 w dniach:

6 i 20 maja 2021r.; 10 i 24 czerwiec 2021r.; 8 i 22 lipca 2021r.; 5 i 19 sierpnia 2021r.

9 i 23 września 2021r,; 7 i 14 października 2021r.

ZARZĄD ROD „PSZCZÓŁKA MAJA”

18.04.2021